Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot – Aktywni Mieszkańcy (etap 2)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Kurs komputerowy z egzaminem ECDL – w wymiarze co najmniej 40 h w formie indywidualnej dla 1 uczestnika.

 

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę (wypełniony Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania, Wykaz osób – załącznik nr 2 do zapytania oraz oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z zamawiającym załącznik nr 3 do zapytania) należy przesłać do dnia 29.06.2020r., do godz. 12:00 na adres e-mail: scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

zapytanie_cenowe_kurs_komputerowy _19.06.2020

zał.1 do zapytania – FORMULARZ OFERTOWY_kurs_komputerowy _19.06.2020

zał. 2 do zapytania – wykaz osób do zapytania cenowego_kurs_komputerowy _19.06.2020

zał.3 do zapytania-OŚWIADCZENIE_BRAK_POWIĄZAŃ_kurs_komputerowy _19.06.20201

 

 


Masz problem ze znalezieniem pracy? Chcesz podnieść kwalifikacje zawodowe? Zgłoś się do projektu
Sopot – Aktywni Mieszkańcy (etap 2)

Rynek pracy jest coraz trudniejszy, w szczególności dla osób które zmagają się z trudnymi sytuacjami
życiowymi. Miasto Sopot wraz ze Stowarzyszeniem Na Drodze Ekspresji proponuje mieszkańcom
wsparcie w aktywizacji społecznej i zawodowej.
Możliwe formy wsparcia:

 •  wsparcie asystenta, który będzie towarzyszył uczestnikowi w działaniach dotyczących
   poszukiwania pracy, rozwoju osobistego, może być wsparciem w poruszaniu się po mieście
  czy załatwianiu spraw urzędowych
 •  konsultacje psychologiczne
 •  doradztwo zawodowe
 •  szkolenia i kursy zawodowe potwierdzone certyfikatem

Osoby trafiające do projektu są traktowane indywidualnie. Rodzaj wsparcia, wybór kursu
zawodowego, ścieżka rozwoju są odpowiednio dopasowywane do predyspozycji i możliwości
uczestnika. Pracownicy Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji są gotowi do wysłuchania Twojej historii.

Projekt Sopot Aktywni Mieszkańcy skierowany jest do osób bezrobotnych bądź pracujących w
niepełnym wymiarze godzin lub uczniów/studentów. Warunkiem przystąpienia do projektu jest
zamieszkanie na terenie Sopotu.
Wsparcie udzielane jest osobom niepełnosprawnym, zmagającym się z problemami psychicznymi,
osobom które są w trudnej sytuacji materialnej, życiowej.
W wyniku działań poprzedniej edycji projektu 10 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe i 16
osób znalazło pracę.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:
http://sopot.pl/europejski/aktywni-mieszkancy/
Facebook: Sopot Aktywni Mieszkańcy

Kontakt: scop@sopot.pl | ekspresja.org@gmail.com
Telefon: 513 743 810 | 729 863 879

Biuro projektu Aktywni Mieszkańcy
ul. Marynarzy 4. Pokój nr 17 – 18 lub 3.
czynne w godzinach
poniedziałek: 9:00 – 18:00
wtorek: 8:30 – 16:00
środa 9:00 – 18:00
czwartek: 8:30 – 16:00
piątek: 8:30 – 14:00

Projekt „Sopot – Aktywni Mieszkańcy (etap 2)” realizowany przez Gminę miasta Sopotu/Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Drodze Ekspresji, współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

W wyniku przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji zapytania cenowego na zrealizowanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu zasady zdrowego żywienia z uwzględnieniem odżywiania osób chorujących na cukrzycę, w wymiarze co najmniej 18 h w formie indywidualnej lub grupowej dla 2 uczestników/uczestniczek wpłynęła 1 oferta:

Oferta nr 1

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
80-830 Gdańsk, ul. Długi Targ 46/47

W związku z powyższym została wybrana oferta wyżej wymienionej firmy.

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Kurs dietetyczny – zasady zdrowego żywienia z uwzględnieniem odżywiania osób chorujących na cukrzycę, w wymiarze co najmniej 18 h w formie indywidualnej lub grupowej dla 2 uczestników/uczestniczek.

 

Termin i sposób składania ofert:

 

Ofertę (wypełniony Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, Wykaz osób – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z zamawiającym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania) należy przesłać do dnia 11.07.2019r., do godz. 13:00 na adres e-mail: scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. zapytanie_cenowe_kurs_dietetyczny_zasady_zdrowego_żywienia_z_uwzględnieniem_odżywiania_osób_chorujących_na_cukrzycę_04.07.2019
 2. zał.1 do zapytania – FORMULARZ OFERTOWY_kurs_dietetyczny_zasady_zdrowego_żywienia_04.07.2019
 3. zał. 2 do zapytania – wykaz osób do zapytania cenowego_kurs_dietetyczny_zasady_zdrowego_żywienia_04.07.2019
 4. zał.3 do zapytania-OŚWIADCZENIE_BRAK_POWIĄZAŃ_kurs_dietetyczny_zasady_zdrowego_żywienia_04.07.2019

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji informuje, że na zapytanie cenowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego  Kurs inspektora ochrony danych osobowych, w wymiarze co najmniej 16 h w formie indywidualnej lub grupowej dla 1 uczestnika/uczestniczki, które miało być oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników nie wpłynęła żadna oferta.

 

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie
i przeprowadzenie szkolenia zawodowego które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami
i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Kurs inspektora ochrony danych osobowych, w wymiarze co najmniej 16 h w formie indywidualnej lub grupowej dla 1 uczestnika/uczestniczki.

 

Termin i sposób składania ofert:

 

Ofertę (wypełniony Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, Wykaz osób – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z zamawiającym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania) należy przesłać do dnia 10.06.2019r., do godz. 13:00 na adres e-mail: scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

zapytanie_cenowe_kurs_inspektor_ochrony_danych_osobowych_03.06.2019

zał.1 do zapytania – FORMULARZ OFERTOWY_kurs_inspektor_ochrony_danych_osobowych_03.06.2019

zał. 2 do zapytania – wykaz osób do zapytania cenowego_kurs_inspektor_ochrony_danych_osobowych_03.06.2019

zał.3 do zapytania-OŚWIADCZENIE_BRAK_POWIĄZAŃ_kurs_inspektor_ochrony_danych_osobowych_03.06.2019

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji informuje, że na zapytanie cenowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Kurs prawa jazdy kategorii B z egzaminem zewnętrznym, w wymiarze 60 h  (30 h teorii i 30 h praktyki)  w formie indywidualnej lub grupowej dla 1 uczestnika/uczestniczki, które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników wpłynęły i zostały ocenione następujące oferty:

1. ELKA SCHOOL S.C. Maja i Radosław Surała, ul. Świętojańska 38/10, 81-372 Gdynia – ocena 90,1 punktów

2. Ośrodek Szkolenia Kierowców RONDOBIS Wysocka Wiesława, ul. Kilińskiego 14A/3, 81-393 Gdynia – ocena 100 punktów

 

W wyniku postępowania wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Kierowców RONDOBIS Wysocka Wiesława, ul. Kilińskiego 14A/3, 81-393 Gdynia.

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami
i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Kurs prawa jazdy kategorii B z egzaminem zewnętrznym, w wymiarze 60 h  (30 h teorii
i 30 h praktyki)  w formie indywidualnej lub grupowej dla 1 uczestnika/uczestniczki.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę (wypełniony Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, Wykaz osób – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z zamawiającym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania) należy przesłać do dnia 13.05.2019r., do godz. 13:00 na adres e-mail: scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

 1. zapytanie_cenowe_kurs-prawo_jazdy_5.05.2019
 2. zał.1 do zapytania – FORMULARZ OFERTOWY_kurs_prawo_jazdy_05.05.2019
 3. zał.2 do zapytania – wykaz osób do zapytania cenowego_kurs_prawo_jazdy_05.05.2019
 4. zał.3 do zapytania-OŚWIADCZENIE_BRAK_POWIĄZAŃ_kurs_prawo_jazdy_05.05.2019

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji informuje, że na zapytanie cenowe na zorganizowanie
i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Kurs kucharski/ gastronomiczny dla około 3 osób, minimum 60h szkolenia w formie grupowej które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników wpłynęły i zostały ocenione następujące oferty:

 1. GoWork.pl, ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa – ocena 74,8 punktów
 2. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, ul. Długi Targ 46/47, 80-830 Gdańsk. – ocena 100 punktów
 3. Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o., ul. Straganiarska 20/22, 80 – 837 Gdańsk – ocena 67,97 punktów.

W wyniku postępowania wybrano ofertę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział
w Gdańsku, ul. Długi Targ 46/47, 80-830 Gdańsk.

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Kurs kucharski/ gastronomiczny dla około 3 osób, minimum 60h szkolenia w formie grupowej.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę (wypełniony Formularz ofertowy załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, Wykaz osób – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania) należy przesłać do dnia 19.11.2018r., do godz. 14:00 na adres e-mail: scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

 1. zapytanie cenowe – kurs kucharski_gastronomiczny_09.11.2018
 2. zał.1 do zapytania – FORMULARZ OFERTOWY kurs kucharski_gatronomiczny_09.11.2018
 3. zal2_do_zapytania_wykaz_osob_kurs kucharski_gastronomiczny_09112018