Prawo do pracy w życiu każdego człowieka odgrywa bardzo ważną rolę. Szczególnego wymiaru nabiera ono w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy stanowią najniższy odsetek zatrudnianych spośród wszystkich rodzajów niepełnosprawności. Poprzez realizację staży wspieranych walczymy ze stereotypowym myśleniem i stygmatyzacją osób z niepełnosprawnością intelektualną. Staż wspierany opiera się na mechanizmie zatrudnienia wspomaganego, polegającego na zapewnieniu podczas pracy pomocy zawodowego asystenta/wspomagającego instruktora, zwanego trenerem pracy, który asystuje w relacji „1:1” osobie z niepełnosprawnością, aż do osiągnięcia przez nią całkowitej samodzielności.

Korzystając z modelu zatrudnienia wspomaganego osoby z niepełnosprawnością mają szansę na pokazanie swoich możliwości, a pracodawca ma niepowtarzalną okazję do weryfikacji swoich wyobrażeń, poznania pracownika i specyfiki pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie. To także szansa na przekonanie się o potencjale i możliwościach oraz na uświadomienie, że warto mieć TAKIEGO pracownika.