Klub STER, zwany także klubem popołudniowym dedykowany jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Odbywa się w każdą środę miesiąca z wyjątkiem przypadających w danym dniu świąt. Uczestnikami klubu są i mogą być dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną z całego Trójmiasta. Główną ideą klubu jest wspólne spędzanie czasu przy kawie, herbacie i ciastku. Podczas zajęć uczestnicy grają w gry planszowe(np. chińczyk, jenga, memory), układają puzzle, wykonują prace plastyczne wykorzystując różne techniki np. de coupage. W ramach klubu odbywają się wyjścia w otwarte środowisko społeczne w zależności od tego, na co mają ochotę uczestnicy np. kawiarnia, kręgle, kino, ciekawe miejsca, wystawy, itp.
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które mają ochotę spędzić czas w miłym towarzystwie, poznać nowe osoby, urozmaicić wolny czas.
Klub STER odbywa się w każda środę w godzinach 16.00-17.30 w siedzibie Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji tj. Marynarzy 4 w Sopocie. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!!!

Grupy wsparcia dla 24 osób niepełnosprawnych intelektualnie odbywających staże zawodowe. 3 grupy dla uczestników 3 edycji staży po 40 godzin każda. Zajęcia będą ukierunkowane na diagnozowanie mocnych i słabych stron, umiejętności i zainteresowań uczestników. Na bieżąco będą monitorowane osiągnięcia, odbędzie się wymiana doświadczeń zawodowych uczestników projektu odbywających staże. W przypadku pojawiających się problemów/trudności poszukamy ich rozwiązań.

Grupy wsparcia dla rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie. 3 grupy dla uczestników 3 edycji po 20 godzin każda. Celem grup wsparcia jest wymiana doświadczeń ze wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie podczas aktywizacji zawodowej, stymulowanie motywacji do wspierania swoich dzieci/podopiecznych w realizacji staży wspieranych/zatrudnienia.

WSPARCIE ŚRODOWISKOWE
Wsparcie środowiskowe to oferta otwarta dla wszystkich zainteresowanych tematem niepełnosprawności intelektualnej. Poprzez wspólne spędzanie czasu, rozmowy, gry i zabawy edukacyjne, korzystanie ze specjalistycznej literatury Centrum STER umożliwia uczestnictwo w życiu społecznym, przełamywanie lęku/obaw, oderwanie od codziennych obowiązków.