Centrum STER to miejsce otwarte i przyjazne wszystkim zainteresowanym tematyką aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie. W jego ramach proponujemy korzystanie z ciągłej oferty gwarantującej zindywidualizowane wsparcie. U nas znajdziesz zrozumienie i realną pomoc. Skorzystaj z pomocy profesjonalistów (doradcy zawodowego, psycholog) lub ze specjalistycznej literatury (Centrum posiada swoją biblioteczkę).

Wsparcie Centrum STER ukierunkowane jest na wzmocnienie motywacji do podejmowania przez osoby niepełnosprawne aktywności zawodowej.

Centrum STER, mieszczące się w Sopocie przy ul. Marynarzy 4, funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu, w godzinach:
Poniedziałek: 9.00 – 15.00
Wtorek: 7.30 – 19.00
Środa: 9.00 – 19.00
Czwartek, piątek: 7.30 – 15.00

Wchodząc w zakładki szczegółowo zapoznasz się z proponowaną ofertą wsparcia.

OFERTA WSPARCIA CENTRUM STER

Poradnictwo zawodowo-psychologiczne „Kurs na Samoświadomość”:

– PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE – Agnieszka Orzug
Indywidualne konsultacje psychologiczne mają na celu pomoc uczestnikom projektu (osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom) w odnajdywaniu się w nowej sytuacji i roli, akceptowaniu zmian, budowaniu własnego wizerunku, radzeniu sobie ze stresem i rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. To także stałe motywowanie osób z niepełnosprawnością i rodziców, do podjętej w ramach projektu aktywności.

– PORADNICTWO ZAWODOWE – Wanda Winnicka
Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym mają na celu przygotowanie osoby z niepełnosprawnością do podjęcia stażu. Rolą doradcy będzie, m.in. określenie predyspozycji zawodowych uczestników z niepełnosprawnością oraz stały trening kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. Doradca dla każdego z niepełnosprawnych uczestników przygotuje także Indywidualne Plany Działania, zgodnie z którymi będą poszukiwane miejsca staży. Z momentem realizacji staży konsultacje z doradcą będą ukierunkowane na pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, a także na weryfikację i aktualizację Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego osób niepełnosprawnych.