Ogłoszenie

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy (etap 2)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Kurs zawodowy podstawy rachunkowości dla 2 osób minimum 60h do 100h szkolenia.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę wraz z kompletem załączników należy przesłać do dnia 11.07.2022r., do godz. 12:00 na adres e-mail:  scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie_cenowe_kurs_podstawy_rachunkowości_29.06.2022

Oferta_z_załącznikami_kurs_podstawy_rachunkowości_29.06.2022