Sopot, 18.08.2021r.

Ogłoszenie

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy (etap 2)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Kurs dla 5 osób z niepełnosprawnościami z obsługi  klienta hotelowego oraz kasy fiskalnej, minimum 60 h szkolenia.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę wraz z kompletem załączników należy przesłać do dnia 03.09.2021r., do godz. 12:00 na adres e-mail:  scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Zapytanie_cenowe_obsługa_klienta_hotelowego_oraz_kasy_fiskalnej_18.08.2021
  2. Oferta_z_załącznikami_obsługa_klienta_hotelowego_oraz_kasy_fiskalnej_18.08.2021