Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy (etap 2)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Kurs przedłużania paznokci metodą żelową oraz manicure hybrydowego i tytanowego w wymiarze co najmniej 18h w tym co najmniej 10h zajęć praktycznych w formie indywidualnej lub grupowej dla 1 uczestniczki projektu.

 

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę wraz z kompletem załączników należy przesłać do dnia 02.09.2020r., do godz. 12:00 na adres e-mail: scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Oferta_z_załącznikami_manicure_hybrydowy_tytanowy_przedłużanie_paznokci_metodą_żelową_25.08.2020
  2. Zapytanie_cenowe_manicure_hybrydowy_tytanowy_przedłużanie_paznokci_metodą_żelową_25.08.2020