W wyniku przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji zapytania cenowego na zrealizowanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu komputerowego z egzaminem ECDL – w wymiarze co najmniej 40 h w formie indywidualnej dla 1 uczestnika projektu „Sopot – Aktywni Mieszkańcy (etap 2)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, wpłynęły 4 oferty, z których 3 zostały ocenione:

1. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 116/11 – 100 punktów
2. Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o, ul. Straganiarska 20/22, 80-837 Gdańsk – 97,89 punktów
3. Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszko, 88-430 Janowiec Wielkopolski, ul. Zielona 8 – 86,82 punktów
4. dwojka.net Usługi informatyczne Marcin Putra, 80-376 Gdańsk, ul. Bzowa 3/2 – oferta odrzucona, brak załączonego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

W wyniku postępowania wybrano ofertę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku, 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 116/11.