Masz problem ze znalezieniem pracy? Chcesz podnieść kwalifikacje zawodowe? Zgłoś się do projektu
Sopot – Aktywni Mieszkańcy (etap 2)

Rynek pracy jest coraz trudniejszy, w szczególności dla osób które zmagają się z trudnymi sytuacjami
życiowymi. Miasto Sopot wraz ze Stowarzyszeniem Na Drodze Ekspresji proponuje mieszkańcom
wsparcie w aktywizacji społecznej i zawodowej.
Możliwe formy wsparcia:

  •  wsparcie asystenta, który będzie towarzyszył uczestnikowi w działaniach dotyczących
     poszukiwania pracy, rozwoju osobistego, może być wsparciem w poruszaniu się po mieście
    czy załatwianiu spraw urzędowych
  •  konsultacje psychologiczne
  •  doradztwo zawodowe
  •  szkolenia i kursy zawodowe potwierdzone certyfikatem

Osoby trafiające do projektu są traktowane indywidualnie. Rodzaj wsparcia, wybór kursu
zawodowego, ścieżka rozwoju są odpowiednio dopasowywane do predyspozycji i możliwości
uczestnika. Pracownicy Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji są gotowi do wysłuchania Twojej historii.

Projekt Sopot Aktywni Mieszkańcy skierowany jest do osób bezrobotnych bądź pracujących w
niepełnym wymiarze godzin lub uczniów/studentów. Warunkiem przystąpienia do projektu jest
zamieszkanie na terenie Sopotu.
Wsparcie udzielane jest osobom niepełnosprawnym, zmagającym się z problemami psychicznymi,
osobom które są w trudnej sytuacji materialnej, życiowej.
W wyniku działań poprzedniej edycji projektu 10 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe i 16
osób znalazło pracę.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:
http://sopot.pl/europejski/aktywni-mieszkancy/
Facebook: Sopot Aktywni Mieszkańcy

Kontakt: scop@sopot.pl | ekspresja.org@gmail.com
Telefon: 513 743 810 | 729 863 879

Biuro projektu Aktywni Mieszkańcy
ul. Marynarzy 4. Pokój nr 17 – 18 lub 3.
czynne w godzinach
poniedziałek: 9:00 – 18:00
wtorek: 8:30 – 16:00
środa 9:00 – 18:00
czwartek: 8:30 – 16:00
piątek: 8:30 – 14:00

Projekt „Sopot – Aktywni Mieszkańcy (etap 2)” realizowany przez Gminę miasta Sopotu/Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Drodze Ekspresji, współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020