Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji informuje, że na zapytanie cenowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Kurs prawa jazdy kategorii B z egzaminem zewnętrznym, w wymiarze 60 h  (30 h teorii i 30 h praktyki)  w formie indywidualnej lub grupowej dla 1 uczestnika/uczestniczki, które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników wpłynęły i zostały ocenione następujące oferty:

1. ELKA SCHOOL S.C. Maja i Radosław Surała, ul. Świętojańska 38/10, 81-372 Gdynia – ocena 90,1 punktów

2. Ośrodek Szkolenia Kierowców RONDOBIS Wysocka Wiesława, ul. Kilińskiego 14A/3, 81-393 Gdynia – ocena 100 punktów

 

W wyniku postępowania wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Kierowców RONDOBIS Wysocka Wiesława, ul. Kilińskiego 14A/3, 81-393 Gdynia.