Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji informuje, że na zapytanie cenowe na zorganizowanie
i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Kurs kucharski/ gastronomiczny dla około 3 osób, minimum 60h szkolenia w formie grupowej które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników wpłynęły i zostały ocenione następujące oferty:

  1. GoWork.pl, ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa – ocena 74,8 punktów
  2. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, ul. Długi Targ 46/47, 80-830 Gdańsk. – ocena 100 punktów
  3. Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o., ul. Straganiarska 20/22, 80 – 837 Gdańsk – ocena 67,97 punktów.

W wyniku postępowania wybrano ofertę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział
w Gdańsku, ul. Długi Targ 46/47, 80-830 Gdańsk.