W wyniku przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji zapytania cenowego na zrealizowanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia zawodowego: Pracownik administracyjno-biurowy dla 1 osoby, minimum 30 h szkolenia (indywidualne lub grupowe) wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1.
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
80-830 Gdańsk, ul. Długi Targ 46/47

Oferta nr 2.
Alfa Edukacja Michał Grelus
91-496 Łódź, ul. Świtezianki 8/53

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji jako zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu w oparciu o kryteria cena brutto/doświadczenie trenera:

Oferta nr 1 uzyskała 81,02 punktów.
Oferta nr 2 uzyskała 100,oo punktów.

W związku z powyższym została wybrana oferta nr 2 Alfa Edukacja Michał Grelus 91-496 Łódź, ul. Świtezianki 8/53.