Otwórz się na nowe perspektywy zawodowe i zgłoś się już dziś !

S o p o t   – A a k t y w n i   M i e s z k a ń c y
A k t y w i z a c j a     o s ó b   z   n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i a m i
I n d y w i d u a l n a   ś c i e ż k a   r o z w o j o w a

Pomożemy Ci:

• określić Twoje mocne strony,
• zaplanować rozwój zawodowy,
• przygotować się do poszukiwania pracy: napisać CV, list motywacyjny,
• zaadoptować się w miejscu pracy ( będziemy towarzyszyć Ci tak długo
aż osiągniesz samodzielność na stanowisku pracy).

Oferujemy treningi umiejętności miękkich, podczas których dowiesz się:

• jak efektywniej organizować sobie czas,
• jak sobie radzić ze stresem,
• jak skuteczniej się komunikować,
• jak zadbać o swój wizerunek.
Pomożemy Ci także ustalić, które umiejętności  wymagają rozwinięcia, następnie podczas szkoleń i indywidualnych konsultacji będziesz nad nimi pracował.
Warsztaty poszukiwania pracy:
Zapoznasz się na nich z aktualnymi trendami na rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców i dowiesz się, co zrobić, by znaleźć pracę.

Zgłoś się  do naszego projektu SOPOT – AKTYWNI MIESZKAŃCY i skorzystaj z pomocy:

– Asystenta osobistego ( budowanie i monitoring indywidualna ścieżki rozwoju i reintegracji),

-Psychologa/ doradcy zawodowego (rozwój kompetencji, poradnictwo, warsztaty rozwoju osobistego),

-Trenera pracy (wsparcie w miejscu pracy).

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Oferta jest skierowana do osób mieszkających w Sopocie.

 Zadzwoń: 512 685 156 lub 513 743 810

Napisz: scop@sopot.pl