Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy (etap 2)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Profesjonalny kurs makijażu z zaświadczeniem MEN dla 2 osób. Kurs w wymiarze co najmniej 16h w tym co najmniej 10h zajęć praktycznych

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę wraz z kompletem załączników należy przesłać do dnia 19.09.2023r., do godz. 17:00 na adres e-mail: scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie_cenowe_kurs_makijażu_12.09.2023

2. Oferta_kurs_makijażu_12.09.2023

Ogłoszenie

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy (etap 2)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Przeprowadzenie 30 godzin zajęć praktycznych z instruktorem, przygotowujących do egzaminu zewnętrznego na prawo jazdy kat. B.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę wraz z kompletem załączników należy przesłać do dnia 06.09.2023r., do godz. 12:00 na adres e-mail: scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie_30 godzin_zajeć_praktycznych_prawo_jazdy_kat_B_29.08.2023

2. oferta_na_30 godzin_zajęć_praktycznych_z_załącznikami_29.08.2023

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji informuje, że w ogłoszeniu na zapytanie cenowe z dnia 20.06.2023 dotyczące przeprowadzenia:

profesjonalnego kursu depilacji woskiem paskowym i bezpaskowym oraz pastą cukrową z zaświadczeniem MEN dla grupy do 6 osób. Kurs w wymiarze co najmniej 24h w tym co najmniej 16h zajęć praktycznych.

wpłynęły i zostały ocenione następujące oferty:

Lp. oferent cena suma punktów
1 O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński
ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo
NIP: 588 000 22 11
1126,00 zł 100
2 Centrum Biznesu i Promocji Kadr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

NIP: 6612228921

1175,00 zł 95,83
3 T.C.S. TRÓJMIEJSKIE CENTRUM SZKOLEŃ Włodzimierz Radwaniecki
ul. Krzywoustego 31/2 , 80-360 Gdańsk
NIP: 7391156973
1324,00 zł 85,05
4 NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.
ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
NIP: 5252558974
1400,00 zł 80,43
5 Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka
ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wlkp.
NIP: 5621318617
1500,00 zł 75,07

Do realizacji wybrano ofertę O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo, NIP: 588 000 22 11, która uzyskała 100 punktów.

Do pobrania protokół z otwarcia i oceny ofert:

protokół_oceny_kurs_depilacja_rozstrzygnięcie_30.06.2023

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji informuje, że w ogłoszeniu na zapytanie cenowe z dnia 19.06.2023 dotyczące przeprowadzenia profesjonalnego kurs makijażu z zaświadczeniem MEN dla grupy do 10 osób. Kurs w wymiarze co najmniej 16h w tym co najmniej 10h zajęć praktycznych wpłynęły i zostały ocenione następujące oferty:

Lp. oferent cena suma punktów
1 O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński
ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo
NIP: 588 000 22 11
660,00 zł 100
2 Centrum Biznesu i Promocji Kadr Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

NIP: 6612228921

689,00 zł 95,79
3 Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka
ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wlkp.
NIP: 5621318617
736,00 zł 89,67
4 T.C.S. TRÓJMIEJSKIE CENTRUM SZKOLEŃ Włodzimierz Radwaniecki
ul. Krzywoustego 31/2 , 80-360 Gdańsk
NIP: 7391156973
838,00 zł 78,76
5 AKADEMIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SP Z O O
ul. Straganiarska 20/22, 80-837 Gdańsk
NIP: 5832141400
860,00 zł 76,74
6 STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz
ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno,
NIP: 8761159474
875,00 zł 75,43
7 Persymona Centrum Kosmetyczno – Podologiczne Szymon Lipiński

ul. Wierzbińskiego 50A, 68-100 Inowrocław
NIP: 556-210-90-41

899,00 zł 73,41
8 NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.
ul. Widok 8, 00-023 Warszawa
NIP: 5252558974
990,00 zł 66,67

Do realizacji wybrano ofertę O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński, ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo, NIP: 588 000 22 11, która uzyskała 100 punktów.

Do pobrania protokół z otwarcia i oceny ofert:

protokół_oceny_makijaż_rozstrzygnięcie_30.06.2023

 

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji informuje, że w ogłoszeniu na zapytanie cenowe z dnia 19.06.2023 dotyczące przeprowadzenia kursu Microsoft Excel z Certyfikatem ECDL na poziomie B4 lub A2 zależnie od umiejętności uczestników – w wymiarze co najmniej 32h w formie stacjonarnej dla 2 uczestników wpłynęły i zostały ocenione następujące oferty:

lp oferent cena badana punkty cena punkty miejsce szkolenia punkty liczba szkoleń suma punktów
1 Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka
ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wlkp., NIP: 5621318617
2 496,00 zł 51,83 20 20 91,83
2 O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński
ul. Sobieskiego 217, 84-200 Wejherowo, NIP: 588 000 22 11
2 587,00 zł 50,00 20 20 90,00
3 LABELPOLAND.COM SZKOLENIA
ul. Kościuszki 44/1, 81-702 Sopot, NIP: 5851445644
2 819,50 zł 45,88 20 20 85,88
4 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku
ul. Armii Krajowej 116/11, 81-824 Sopot, NIP: 583 000 19 88
2 970,00 zł 43,56 20 20 83,56
5 Mentor On Line Sp.z o.o.
ul. Starowiejska 11/2, 81-356 Gdynia, NIP: 5862367712
2 156,00 zł 60,00 20 0 80,00
6 Trener IT Sebastian Miotk
ul. Żeromskiego 37, 84-100 Puck; NIP: 5871461793
3 350,00 zł 38,61 20 20 78,61
7 T.C.S. TRÓJMIEJSKIE CENTRUM SZKOLEŃ Włodzimierz Radwaniecki
ul. Krzywoustego 31/2 , 80-360 Gdańsk, NIP: 7391156973
2 220,00 zł 58,27 0 20 78,27
8 BUSINESS MASTERS CENTRUM EDUKACJI Jadwiga Drzewosz
ul. Grabowa 8, 95-200 Pabianice, NIP: 7311170015
4 399,00 zł 29,41 20 20 69,41
9 AKADEMIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SP Z O O
ul. Straganiarska 20/22, 80-837 Gdańsk, NIP: 5832141400
2 645,00 zł 48,91 0 20 68,91
10 NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.
ul. Widok 8, 00-023 Warszawa; NIP: 5252558974
3 500,00 zł 36,96 20 10 66,96
11 „NATI” Zdzisława Będkowska,
ul. Juliusza Kossaka 36/99, 41-219 Sosnowiec, NIP: 6441958250
4 920,00 zł 26,29 20 20 66,29
12 Ad-Rem Firma Szkoleniowa Anna Jędrzejczak-Wróblewska,
ul. Julianowska 5/7 m. 13, 91-473 Łódź , NIP: 7262464750
3 600,00 zł 35,93 20 10 65,93
13 STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz
ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno, NIP: 8761159474
2 960,00 zł 43,70 0 10 53,70
14 GRUPA CSW DELTA Sp. z o.o.
ul. Kopernika 17, 28-300 Jędrzejów, NIP: 656-233-48-73
5 160,00 zł 25,07 20 0 45,07

Do realizacji wybrano ofertę Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszka, ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wlkp. NIP: 5621318617, która uzyskała 91,83 punktów.

Do pobrania protokół z otwarcia i oceny ofert:

protokół_oceny_excel_rozstrzygnięcie_29.06.2023

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji informuje, że dokonano ponownego przeliczenia punktacji ofert ze względu na błąd rachunkowy.

l.p. Nazwa wykonawcy Cena za osobę/60% liczba zrealizowanych kursów podstawy rachunkowości w ciągu ostatnich 2 lat/20% Miejsce realizacji zajęć Sopot/ 20% Suma punktów
1 NOVA Centrum Edukacyjne

Sp. z o.o.

29,50 0 0 29,50
2 T.C.S. TRÓJMIEJSKIE CENTRUM SZKOLEŃ Włodzimierz Radwaniecki 60 20 0 80
3 STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz 35,83 20 20 75,83

Po korekcie do realizacji wybrano ofertę T.C.S. TRÓJMIEJSKIE CENTRUM SZKOLEŃ Włodzimierz Radwaniecki, która uzyskała 80 punktów.

W załączeniu korekta protokołu:

korekta_protokół_oceny_rachunkowość_rozstrzygnięcie_ostateczne_29.06.2023

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji informuje, że w ogłoszeniu na zapytanie cenowe z dnia 15.06.2023 dotyczące przeprowadzenia kursu podstawy rachunkowości dla maksimum 3 osób, od 80 h do 100 h szkolenia wpłynęły następujące oferty:

l.p. Nazwa wykonawcy adres NIP Cena za osobę liczba zrealizowanych kursów podstawy rachunkowości w ciągu ostatnich 2 lat Miejsce realizacji zajęć
1 NOVA Centrum Edukacyjne

Sp. z o.o.

ul. Widok 8, 00-023 Warszawa

 

5252558974 4250,00zł 4 Trójmiasto
2 T.C.S. TRÓJMIEJSKIE CENTRUM SZKOLEŃ Włodzimierz Radwaniecki ul. Krzywoustego 31/2, 80-360 Gdańsk 7391156973 2090,00zł 18 Gdańsk, ul. Miszewskiego 12/13

 

3 STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno 8761159474 3500,00zł 11 Sopot, ul. Kościuszki 22

Oferty zostały ocenione pod względem kryteriów:

  • I kryterium : „cena brutto” za realizację kursu zawodowego dla 1 osoby– waga 60 %,
  • II kryterium: „liczba zrealizowanych kursów podstawy rachunkowości w ciągu ostatnich 2 lat” – waga 20 %.
  • III kryterium: miejsce realizacji zajęć – Sopot– waga 20 %.
  1. Oferta NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. uzyskała 29,50 punktów
  2. Oferta T.C.S. TRÓJMIEJSKIE CENTRUM SZKOLEŃ Włodzimierz Radwaniecki uzyskała 80 punktów
  3. Oferta STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz uzyskała 89,71 punktów

Do realizacji wybrano ofertę STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz, która uzyskała 89,71 punktów

Do pobrania:

protokół_oceny_rachunkowość_rozstrzygnięcie_28.06.2023

Ogłoszenie

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy (etap 2)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Kurs języka polskiego na poziomie B2 z certyfikatem – w wymiarze co najmniej 60h w formie stacjonarnej dla maksymalnie 12  uczestników

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę wraz z kompletem załączników należy przesłać do dnia 05.07.2023r., do godz. 15:00 na adres e-mail: scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

  1. Zapytanie_cenowe_polski_B2_27.06.2023
  2. Oferta_kurs_język_polski_27.06.2023

 

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji informuje, że w ogłoszeniu na zapytanie cenowe z dnia 7.06.2023 dotyczące przeprowadzenia kursu Tester Manualny z Certyfikatem dla 1 uczestnika – w wymiarze co najmniej 20 godzin szkoleniowych i 50 zajęć praktycznych wpłynęły następujące oferty:

l.p. Nazwa wykonawcy adres NIP Cena za osobę
1 Coders Lab Sp. z o.o. ul. Prosta 51
00-838 Warszawa
521-365-07-30 5955,00zł
2 STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno 8761159474 7065,00zł

Wybrano ofertę zgodnie z kryterium najniższa cena:

Coders Lab Sp. z o.o.

ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa; NIP: 521-365-07-30

Cena za osobę: 5955,00zł

Ogłoszenie

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy (etap 2)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Profesjonalny kurs depilacji woskiem paskowym i bezpaskowym oraz pastą cukrową z zaświadczeniem MEN dla grupy do 6 osób. Kurs w wymiarze co najmniej 24h w tym co najmniej 16h zajęć praktycznych.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę wraz z kompletem załączników należy przesłać do dnia 28.06.2023r., do godz. 15:00 na adres e-mail: scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie_cenowe_kurs_depilacji_20.06.2023

2. Oferta_kurs_depilacji_20.06.2023