Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji informuje, że na zapytanie cenowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: Kurs przedłużania paznokci metodą żelową oraz manicure hybrydowego i tytanowego w wymiarze co najmniej 18h w tym co najmniej 10h zajęć praktycznych w formie indywidualnej lub grupowej dla 1 uczestniczki projektu, w ramach projektu „Sopot-Aktywni Mieszkańcy (etap 2)”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników wpłynęły 2 oferty:

 1. EUR Consulting Sp. z o.o., 83-000, Pruszcz Gdański, ul. Fryderyka Chopina 19, – cena 2500,00zł
 2. STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz, 05-500, Piaseczno, ul. Emilii Plater 1a/53, – cena 5800,00zł

Nie dokonano wyboru żadnej z ofert z powodu przekroczenia limitu budżetu zamawiającego.

 

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji informuje, że na zapytanie cenowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Kurs prawa jazdy kategorii B z egzaminem zewnętrznym, w wymiarze 60 h (30 h teorii i 30 h praktyki) w formie indywidualnej lub grupowej dla 2 uczestników/uczestniczek, który będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot – Aktywni Mieszkańcy (etap 2”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników wpłynęła i została wybrana do realizacji następująca oferta:

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców RONDOBIS Wysocka Wiesława, ul. Dąbrowskiego 6d, 84-239 – ocena 100 punktów.

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy (etap 2)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Kurs przedłużania paznokci metodą żelową oraz manicure hybrydowego i tytanowego w wymiarze co najmniej 18h w tym co najmniej 10h zajęć praktycznych w formie indywidualnej lub grupowej dla 1 uczestniczki projektu.

 

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę wraz z kompletem załączników należy przesłać do dnia 02.09.2020r., do godz. 12:00 na adres e-mail: scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Oferta_z_załącznikami_manicure_hybrydowy_tytanowy_przedłużanie_paznokci_metodą_żelową_25.08.2020
 2. Zapytanie_cenowe_manicure_hybrydowy_tytanowy_przedłużanie_paznokci_metodą_żelową_25.08.2020

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy (etap 2)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Kurs prawa jazdy kategorii B z egzaminem zewnętrznym, w wymiarze 60 h  (30 h teorii i 30 h praktyki)  w formie indywidualnej lub grupowej dla 2 uczestników/uczestniczek.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę wraz z kompletem załączników należy przesłać do dnia 31.08.2020r., do godz. 12:00 na adres e-mail: scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie_cenowe_kurs_prawa_jazdy_kat.B_21.08.2020

2. Oferta_z_załącznikami_prawo_jazdy_kat.B_21.08.2020

W wyniku przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji zapytania cenowego na zrealizowanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu komputerowego z egzaminem ECDL – w wymiarze co najmniej 40 h w formie indywidualnej dla 1 uczestnika projektu „Sopot – Aktywni Mieszkańcy (etap 2)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, wpłynęły 4 oferty, z których 3 zostały ocenione:

1. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 116/11 – 100 punktów
2. Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o, ul. Straganiarska 20/22, 80-837 Gdańsk – 97,89 punktów
3. Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszko, 88-430 Janowiec Wielkopolski, ul. Zielona 8 – 86,82 punktów
4. dwojka.net Usługi informatyczne Marcin Putra, 80-376 Gdańsk, ul. Bzowa 3/2 – oferta odrzucona, brak załączonego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

W wyniku postępowania wybrano ofertę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku, 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 116/11.

Zapraszamy na Dzień Otwarty Projektu Sopot – Aktywni Mieszkańcy. Pracownicy Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczących możliwości wsparcia sopocian.
Ponadto podczas Dnia Otwartego możliwe będzie:

– spotkanie z doradcą zawodowym, psychologiem
– spotkanie z asystentem towarzyszącym uczestnikom projektu
– konsultacja swojego CV

Wydarzenie na Facebooku <klik>
——-
Zapraszamy –
2 lipca, czwartek | godz. 10:00 – 17:00
ul. Marynarzy 4, sala nr 1 (parter)

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot – Aktywni Mieszkańcy (etap 2)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Kurs komputerowy z egzaminem ECDL – w wymiarze co najmniej 40 h w formie indywidualnej dla 1 uczestnika.

 

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę (wypełniony Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do zapytania, Wykaz osób – załącznik nr 2 do zapytania oraz oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z zamawiającym załącznik nr 3 do zapytania) należy przesłać do dnia 29.06.2020r., do godz. 12:00 na adres e-mail: scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

zapytanie_cenowe_kurs_komputerowy _19.06.2020

zał.1 do zapytania – FORMULARZ OFERTOWY_kurs_komputerowy _19.06.2020

zał. 2 do zapytania – wykaz osób do zapytania cenowego_kurs_komputerowy _19.06.2020

zał.3 do zapytania-OŚWIADCZENIE_BRAK_POWIĄZAŃ_kurs_komputerowy _19.06.20201

 

 


Masz problem ze znalezieniem pracy? Chcesz podnieść kwalifikacje zawodowe? Zgłoś się do projektu
Sopot – Aktywni Mieszkańcy (etap 2)

Rynek pracy jest coraz trudniejszy, w szczególności dla osób które zmagają się z trudnymi sytuacjami
życiowymi. Miasto Sopot wraz ze Stowarzyszeniem Na Drodze Ekspresji proponuje mieszkańcom
wsparcie w aktywizacji społecznej i zawodowej.
Możliwe formy wsparcia:

 •  wsparcie asystenta, który będzie towarzyszył uczestnikowi w działaniach dotyczących
   poszukiwania pracy, rozwoju osobistego, może być wsparciem w poruszaniu się po mieście
  czy załatwianiu spraw urzędowych
 •  konsultacje psychologiczne
 •  doradztwo zawodowe
 •  szkolenia i kursy zawodowe potwierdzone certyfikatem

Osoby trafiające do projektu są traktowane indywidualnie. Rodzaj wsparcia, wybór kursu
zawodowego, ścieżka rozwoju są odpowiednio dopasowywane do predyspozycji i możliwości
uczestnika. Pracownicy Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji są gotowi do wysłuchania Twojej historii.

Projekt Sopot Aktywni Mieszkańcy skierowany jest do osób bezrobotnych bądź pracujących w
niepełnym wymiarze godzin lub uczniów/studentów. Warunkiem przystąpienia do projektu jest
zamieszkanie na terenie Sopotu.
Wsparcie udzielane jest osobom niepełnosprawnym, zmagającym się z problemami psychicznymi,
osobom które są w trudnej sytuacji materialnej, życiowej.
W wyniku działań poprzedniej edycji projektu 10 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe i 16
osób znalazło pracę.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:
http://sopot.pl/europejski/aktywni-mieszkancy/
Facebook: Sopot Aktywni Mieszkańcy

Kontakt: scop@sopot.pl | ekspresja.org@gmail.com
Telefon: 513 743 810 | 729 863 879

Biuro projektu Aktywni Mieszkańcy
ul. Marynarzy 4. Pokój nr 17 – 18 lub 3.
czynne w godzinach
poniedziałek: 9:00 – 18:00
wtorek: 8:30 – 16:00
środa 9:00 – 18:00
czwartek: 8:30 – 16:00
piątek: 8:30 – 14:00

Projekt „Sopot – Aktywni Mieszkańcy (etap 2)” realizowany przez Gminę miasta Sopotu/Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Drodze Ekspresji, współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

W wyniku przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji zapytania cenowego na zrealizowanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu zasady zdrowego żywienia z uwzględnieniem odżywiania osób chorujących na cukrzycę, w wymiarze co najmniej 18 h w formie indywidualnej lub grupowej dla 2 uczestników/uczestniczek wpłynęła 1 oferta:

Oferta nr 1

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
80-830 Gdańsk, ul. Długi Targ 46/47

W związku z powyższym została wybrana oferta wyżej wymienionej firmy.

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Kurs dietetyczny – zasady zdrowego żywienia z uwzględnieniem odżywiania osób chorujących na cukrzycę, w wymiarze co najmniej 18 h w formie indywidualnej lub grupowej dla 2 uczestników/uczestniczek.

 

Termin i sposób składania ofert:

 

Ofertę (wypełniony Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, Wykaz osób – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z zamawiającym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania) należy przesłać do dnia 11.07.2019r., do godz. 13:00 na adres e-mail: scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. zapytanie_cenowe_kurs_dietetyczny_zasady_zdrowego_żywienia_z_uwzględnieniem_odżywiania_osób_chorujących_na_cukrzycę_04.07.2019
 2. zał.1 do zapytania – FORMULARZ OFERTOWY_kurs_dietetyczny_zasady_zdrowego_żywienia_04.07.2019
 3. zał. 2 do zapytania – wykaz osób do zapytania cenowego_kurs_dietetyczny_zasady_zdrowego_żywienia_04.07.2019
 4. zał.3 do zapytania-OŚWIADCZENIE_BRAK_POWIĄZAŃ_kurs_dietetyczny_zasady_zdrowego_żywienia_04.07.2019