Sopot, 15.07.2022 r.

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji informuje, że na zapytanie cenowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego:  kurs podstawy rachunkowości dla 2 osób, minimum 60 h do 100 h szkolenia w ramach projektu „Sopot – Aktywni Mieszkańcy (etap 2)” wpłynęły w terminie 2 oferty, które w dniu 15 lipca 2022r. zostały poddane ocenie:

 1. T.C.S. TRÓJMIEJSKIE CENTRUM SZKOLEŃ Włodzimierz Radwaniecki adres: ul. Krzywoustego 31/2 , 80-360 Gdańsk; koszt całkowity: 6796 zł, 3198zł (1 osoba) – Ocena: cena 61,39 punktów , doświadczenie 20 punktów, razem 81,39 punktów.
 1. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, ul. Armii Krajowej 116/11, 81-824 Sopot; koszt całkowity: 5610 zł, 2805zł (1 osoba)Ocena: cena 70 punktów , doświadczenie 30 punktów, razem 100 punktów.

W wyniku postępowania, w którym o wyborze decydowała cena brutto za realizację kursu zawodowego dla 1 osoby (70 punktów) oraz doświadczenie w prowadzeniu kursów dla obcokrajowców (30 punktów) wybrano najkorzystniejszą ofertę tj. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku, ul. Armii Krajowej 116/11, 81-824 Sopot.

Ogłoszenie

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy (etap 2)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Kurs zawodowy podstawy rachunkowości dla 2 osób minimum 60h do 100h szkolenia.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę wraz z kompletem załączników należy przesłać do dnia 11.07.2022r., do godz. 12:00 na adres e-mail:  scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie_cenowe_kurs_podstawy_rachunkowości_29.06.2022

Oferta_z_załącznikami_kurs_podstawy_rachunkowości_29.06.2022

 

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji informuje, że na zapytanie cenowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego:  kurs dla 5 osób z niepełnosprawnościami z obsługi klienta hotelowego oraz kasy fiskalnej, minimum 60h szkolenia w ramach projektu „Sopot – Aktywni Mieszkańcy (etap 2)” wpłynęły w terminie 4 oferty, które w dniu 9 września 2021r. zostały poddane ocenie:

 1. Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno; koszt całkowity: 11500 zł – ocena 67,56%
 2. Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o., ul. Straganiarska 20/22, 80-837 Gdańsk; koszt całkowity: 9000 zł – ocena 86,33%
 3. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, ul. Armii Krajowej 116/11, 81-824 Sopot; koszt całkowity: 7770 zł – ocena 100%
 4. EDUK@TOR Kursy i szkolenia, ul. Łyskowskiego 71, 86-300 Grudziądz; koszt całkowity: 21550 zł – ocena 36,05%

W wyniku postępowania, w którym o wyborze decydowała cena brutto za realizację kursu zawodowego dla 1 osoby wybrano najkorzystniejszą ofertę tj. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku, ul. Armii Krajowej 116/11, 81-824 Sopot.

Sopot, 18.08.2021r.

Ogłoszenie

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy (etap 2)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Kurs dla 5 osób z niepełnosprawnościami z obsługi  klienta hotelowego oraz kasy fiskalnej, minimum 60 h szkolenia.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę wraz z kompletem załączników należy przesłać do dnia 03.09.2021r., do godz. 12:00 na adres e-mail:  scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Zapytanie_cenowe_obsługa_klienta_hotelowego_oraz_kasy_fiskalnej_18.08.2021
 2. Oferta_z_załącznikami_obsługa_klienta_hotelowego_oraz_kasy_fiskalnej_18.08.2021

Już ponad dwadzieścia osób skorzystało z indywidualnie dobranego wsparcia w ramach projektu ZIT Sopot – Aktywni Mieszkańcy

Zapraszamy mieszkańców Sopotu na Dzień Otwartych Konsultacji w poniedziałek 22 lutego.

Podczas wydarzenia będzie możliwość spotkania osobistego, lub online z:
• doradcą zawodowym,
• psychologiem
• asystentem odbiorcy projektu

Jeśli masz problemy ze znalezieniem pracy, chcesz bezpłatnie skonsultować swoje CV, dowiedzieć się na co zwracać uwagę podczas aplikowania na oferty pracy, czy jak zachować się na rozmowie o pracę zapraszamy do rozmowy.
Odpowiemy także na wszystkie pytania dotyczące projektu Sopot Aktywni Mieszkańcy.
Możliwe formy wsparcia w ramach projektu:
• sfinansowanie indywidualnie dobranego szkolenia lub kursu potwierdzonego certyfikatem
• konsultacje z psychologiem, doradcą zawodowym
• wsparcie asystenta w poszukiwaniu pracy, załatwianiu spraw urzędowych i w codziennych trudnościach
By dołączyć do projektu trzeba być mieszkańcem Sopotu i spełniać jeden z poniższych warunków:
• posiadać orzeczenie o niepełnosprawności
• być osobą bezrobotną, uczącą się lub pracującą w niepełnym wymiarze godzin
• być w trudnej sytuacji życiowej, materialnej
Nie jesteś pewny/pewna czy spełniasz „kryteria”, czy ten projekt jest dla Ciebie?
Zachęcamy do kontaktu, porozmawiajmy, postaramy się pomóc.
Podczas Dnia Otwartych Konsultacji obowiązują zapisy, istnieje możliwość spotkania „na żywo” lub online:
Wystarczy kliknąć przycisk „Zarezerwuj teraz” na głównej stronie naszego Facebooka <klik>,
umówić się telefonicznie: 729 863 879, lub mailowo: ekspresja.org@gmail.com
Projekt „Sopot – Aktywni Mieszkańcy (etap 2)” realizowany przez Gminę miasta Sopotu/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Drodze Ekspresji, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji informuje, że na zapytanie cenowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: Kurs przedłużania paznokci metodą żelową oraz manicure hybrydowego i tytanowego w wymiarze co najmniej 18h w tym co najmniej 10h zajęć praktycznych w formie indywidualnej lub grupowej dla 1 uczestniczki projektu, w ramach projektu „Sopot-Aktywni Mieszkańcy (etap 2)”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników wpłynęły 2 oferty:

 1. EUR Consulting Sp. z o.o., 83-000, Pruszcz Gdański, ul. Fryderyka Chopina 19, – cena 2500,00zł
 2. STREFA ROZWOJU Danuta Rynkiewicz, 05-500, Piaseczno, ul. Emilii Plater 1a/53, – cena 5800,00zł

Nie dokonano wyboru żadnej z ofert z powodu przekroczenia limitu budżetu zamawiającego.

 

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji informuje, że na zapytanie cenowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Kurs prawa jazdy kategorii B z egzaminem zewnętrznym, w wymiarze 60 h (30 h teorii i 30 h praktyki) w formie indywidualnej lub grupowej dla 2 uczestników/uczestniczek, który będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot – Aktywni Mieszkańcy (etap 2”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników wpłynęła i została wybrana do realizacji następująca oferta:

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców RONDOBIS Wysocka Wiesława, ul. Dąbrowskiego 6d, 84-239 – ocena 100 punktów.

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy (etap 2)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Kurs przedłużania paznokci metodą żelową oraz manicure hybrydowego i tytanowego w wymiarze co najmniej 18h w tym co najmniej 10h zajęć praktycznych w formie indywidualnej lub grupowej dla 1 uczestniczki projektu.

 

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę wraz z kompletem załączników należy przesłać do dnia 02.09.2020r., do godz. 12:00 na adres e-mail: scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Oferta_z_załącznikami_manicure_hybrydowy_tytanowy_przedłużanie_paznokci_metodą_żelową_25.08.2020
 2. Zapytanie_cenowe_manicure_hybrydowy_tytanowy_przedłużanie_paznokci_metodą_żelową_25.08.2020

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy (etap 2)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Kurs prawa jazdy kategorii B z egzaminem zewnętrznym, w wymiarze 60 h  (30 h teorii i 30 h praktyki)  w formie indywidualnej lub grupowej dla 2 uczestników/uczestniczek.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę wraz z kompletem załączników należy przesłać do dnia 31.08.2020r., do godz. 12:00 na adres e-mail: scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

1. zapytanie_cenowe_kurs_prawa_jazdy_kat.B_21.08.2020

2. Oferta_z_załącznikami_prawo_jazdy_kat.B_21.08.2020

W wyniku przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji zapytania cenowego na zrealizowanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu komputerowego z egzaminem ECDL – w wymiarze co najmniej 40 h w formie indywidualnej dla 1 uczestnika projektu „Sopot – Aktywni Mieszkańcy (etap 2)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, wpłynęły 4 oferty, z których 3 zostały ocenione:

1. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 116/11 – 100 punktów
2. Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o, ul. Straganiarska 20/22, 80-837 Gdańsk – 97,89 punktów
3. Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości Robert Staluszko, 88-430 Janowiec Wielkopolski, ul. Zielona 8 – 86,82 punktów
4. dwojka.net Usługi informatyczne Marcin Putra, 80-376 Gdańsk, ul. Bzowa 3/2 – oferta odrzucona, brak załączonego wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

W wyniku postępowania wybrano ofertę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku, 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 116/11.