W wyniku przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji zapytania cenowego na zrealizowanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu zasady zdrowego żywienia z uwzględnieniem odżywiania osób chorujących na cukrzycę, w wymiarze co najmniej 18 h w formie indywidualnej lub grupowej dla 2 uczestników/uczestniczek wpłynęła 1 oferta:

Oferta nr 1

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
80-830 Gdańsk, ul. Długi Targ 46/47

W związku z powyższym została wybrana oferta wyżej wymienionej firmy.

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Kurs dietetyczny – zasady zdrowego żywienia z uwzględnieniem odżywiania osób chorujących na cukrzycę, w wymiarze co najmniej 18 h w formie indywidualnej lub grupowej dla 2 uczestników/uczestniczek.

 

Termin i sposób składania ofert:

 

Ofertę (wypełniony Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, Wykaz osób – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z zamawiającym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania) należy przesłać do dnia 11.07.2019r., do godz. 13:00 na adres e-mail: scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. zapytanie_cenowe_kurs_dietetyczny_zasady_zdrowego_żywienia_z_uwzględnieniem_odżywiania_osób_chorujących_na_cukrzycę_04.07.2019
 2. zał.1 do zapytania – FORMULARZ OFERTOWY_kurs_dietetyczny_zasady_zdrowego_żywienia_04.07.2019
 3. zał. 2 do zapytania – wykaz osób do zapytania cenowego_kurs_dietetyczny_zasady_zdrowego_żywienia_04.07.2019
 4. zał.3 do zapytania-OŚWIADCZENIE_BRAK_POWIĄZAŃ_kurs_dietetyczny_zasady_zdrowego_żywienia_04.07.2019

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji informuje, że na zapytanie cenowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego  Kurs inspektora ochrony danych osobowych, w wymiarze co najmniej 16 h w formie indywidualnej lub grupowej dla 1 uczestnika/uczestniczki, które miało być oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników nie wpłynęła żadna oferta.

 

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie
i przeprowadzenie szkolenia zawodowego które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami
i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Kurs inspektora ochrony danych osobowych, w wymiarze co najmniej 16 h w formie indywidualnej lub grupowej dla 1 uczestnika/uczestniczki.

 

Termin i sposób składania ofert:

 

Ofertę (wypełniony Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, Wykaz osób – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z zamawiającym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania) należy przesłać do dnia 10.06.2019r., do godz. 13:00 na adres e-mail: scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

zapytanie_cenowe_kurs_inspektor_ochrony_danych_osobowych_03.06.2019

zał.1 do zapytania – FORMULARZ OFERTOWY_kurs_inspektor_ochrony_danych_osobowych_03.06.2019

zał. 2 do zapytania – wykaz osób do zapytania cenowego_kurs_inspektor_ochrony_danych_osobowych_03.06.2019

zał.3 do zapytania-OŚWIADCZENIE_BRAK_POWIĄZAŃ_kurs_inspektor_ochrony_danych_osobowych_03.06.2019

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji informuje, że na zapytanie cenowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Kurs prawa jazdy kategorii B z egzaminem zewnętrznym, w wymiarze 60 h  (30 h teorii i 30 h praktyki)  w formie indywidualnej lub grupowej dla 1 uczestnika/uczestniczki, które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników wpłynęły i zostały ocenione następujące oferty:

1. ELKA SCHOOL S.C. Maja i Radosław Surała, ul. Świętojańska 38/10, 81-372 Gdynia – ocena 90,1 punktów

2. Ośrodek Szkolenia Kierowców RONDOBIS Wysocka Wiesława, ul. Kilińskiego 14A/3, 81-393 Gdynia – ocena 100 punktów

 

W wyniku postępowania wybrano ofertę Ośrodka Szkolenia Kierowców RONDOBIS Wysocka Wiesława, ul. Kilińskiego 14A/3, 81-393 Gdynia.

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami
i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Kurs prawa jazdy kategorii B z egzaminem zewnętrznym, w wymiarze 60 h  (30 h teorii
i 30 h praktyki)  w formie indywidualnej lub grupowej dla 1 uczestnika/uczestniczki.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę (wypełniony Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, Wykaz osób – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz oświadczenie o braku powiązań kapitałowych z zamawiającym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania) należy przesłać do dnia 13.05.2019r., do godz. 13:00 na adres e-mail: scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

 1. zapytanie_cenowe_kurs-prawo_jazdy_5.05.2019
 2. zał.1 do zapytania – FORMULARZ OFERTOWY_kurs_prawo_jazdy_05.05.2019
 3. zał.2 do zapytania – wykaz osób do zapytania cenowego_kurs_prawo_jazdy_05.05.2019
 4. zał.3 do zapytania-OŚWIADCZENIE_BRAK_POWIĄZAŃ_kurs_prawo_jazdy_05.05.2019

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji informuje, że na zapytanie cenowe na zorganizowanie
i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Kurs kucharski/ gastronomiczny dla około 3 osób, minimum 60h szkolenia w formie grupowej które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników wpłynęły i zostały ocenione następujące oferty:

 1. GoWork.pl, ul. Żurawia 47, 00-680 Warszawa – ocena 74,8 punktów
 2. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, ul. Długi Targ 46/47, 80-830 Gdańsk. – ocena 100 punktów
 3. Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o., ul. Straganiarska 20/22, 80 – 837 Gdańsk – ocena 67,97 punktów.

W wyniku postępowania wybrano ofertę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział
w Gdańsku, ul. Długi Targ 46/47, 80-830 Gdańsk.

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Kurs kucharski/ gastronomiczny dla około 3 osób, minimum 60h szkolenia w formie grupowej.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę (wypełniony Formularz ofertowy załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, Wykaz osób – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania) należy przesłać do dnia 19.11.2018r., do godz. 14:00 na adres e-mail: scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

 1. zapytanie cenowe – kurs kucharski_gastronomiczny_09.11.2018
 2. zał.1 do zapytania – FORMULARZ OFERTOWY kurs kucharski_gatronomiczny_09.11.2018
 3. zal2_do_zapytania_wykaz_osob_kurs kucharski_gastronomiczny_09112018

 

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji informuje, że na zapytanie cenowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego Kurs kucharski/ gastronomiczny dla około 3 osób, minimum 60h szkolenia w formie grupowej które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami
i potencjałem uczestników nie wpłynęła żadna oferta.

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie
i przeprowadzenie szkolenia zawodowego które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami
i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Kurs kucharski/ gastronomiczny dla około 3 osób, minimum 60h szkolenia w formie grupowej.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę (wypełniony Formularz ofertowy załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, Wykaz osób – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania) należy przesłać do dnia 31.10.2018r., do godz. 14:00 na adres e-mail: scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:

 1. zapytanie cenowe – kurs kucharski_gastronomiczny_24.10.2018
 2. zał.1 do zapytania – FORMULARZ OFERTOWY kurs kucharski_gatronomiczny_24.10.2018
 3. zał. 2 do zapytania – wykaz osób do zapytania cenowego_kurs kucharski_gastronomiczny_24.10.2018