Ogłoszenie

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy (etap 2)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

 

Kurs Microsoft SQL z Certyfikatem Microsoft dla 1 uczestnika – w wymiarze co najmniej 5 dni/ 40 godzin szkoleniowych.

 

Termin i sposób składania ofert:

 

Ofertę wraz z kompletem załączników należy przesłać do dnia 31.05.2023r., do godz. 12:00 na adres e-mail: scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie_cenowe_SQL_23.05.2023

2. Oferta_kurs_SQL_23.05.2023

Stowarzyszenie na drodze Ekspresji informuje, że w odpowiedzi na zapytanie cenowe z dnia 23.02.2023r dotyczące profesjonalnego kursu stylizacji brwi henną pudrową z geometrią brwi oraz laminacją brwi i rzęs potwierdzonego zaświadczeniem MEN, w wymiarze co najmniej 18h w tym co najmniej 10h zajęć praktycznych w formie indywidualnej lub grupowej wpłynęły następujące oferty:

l.p. Nazwa wykonawcy adres NIP Cena za osobę
1 Centrum Edukacji METAMORFOZA 80-958 Gdańsk; ul. Wały Piastowskie 1 583-292-23-10 2 000,00zł
2. O.K. Ośrodek Kursów 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 217 588-000-22-11 3 996,00zł
3. ART COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk 35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 67/4.8 813-101-13-56 3 900,00zł

Wybrano ofertę zgodnie z kryterium najniższa cena:

 

Centrum Edukacji METAMORFOZA

80-958 Gdańsk; ul. Wały Piastowskie 1; NIP: 583-292-23-10

Cena za osobę: 2000,00zł

Stowarzyszenie na drodze Ekspresji informuje, że w odpowiedzi na zapytanie cenowe z dnia 03.03.2023r dotyczące profesjonalnego kursu manicure hybrydowego oraz przedłużania paznokci metodą żelową potwierdzonego zaświadczeniem, w wymiarze co najmniej 16h w tym co najmniej 10h zajęć praktycznych w formie grupowej (uczestniczki z Polski i Ukrainy) – grupa do 6 osób wpłynęły następujące oferty:

l.p. Nazwa wykonawcy adres NIP Cena za osobę
1 EUR Consulting Sp. z o.o. 83-000 Pruszcz Gdański; ul. Chopina 19 578-10-17-184 920,00zł
2 Centrum Edukacji METAMORFOZA 80-958 Gdańsk; ul. Wały Piastowskie 1 583-292-23-10 1 500,00zł
3. O.K. Ośrodek Kursów 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 217

 

588-000-22-11 1 112,00zł
4. AKADEMIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SP Z O O 80-837 Gdańsk; ul. Straganiarska 20/22 5832141400 1 136,00zł
5. ART COLOR MODELS Jolanta Kucharzyk 35-326 Rzeszów, ul. Rejtana 67/4.8 813-101-13-56 1 450,00zł
6. AS – Professional Beauty 80-809 Gdańsk, ul. Wilanowska 4 5832091990 1 176,00zł

 

Wybrano ofertę zgodnie z kryterium najniższa cena:

 

EUR Consulting Sp. z o.o.

83-000 Pruszcz Gdański; ul. Chopina 19; NIP: 578-10-17-184

Cena za osobę: 920,00zł

Sopot, 03.03.2023r.

Ogłoszenie

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy (etap 2)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

 

Profesjonalny kurs manicure hybrydowego oraz przedłużania paznokci metodą żelową potwierdzony zaświadczeniem. Kurs w wymiarze co najmniej 16h w tym co najmniej 10h zajęć praktycznych w formie grupowej (uczestniczki z Polski i Ukrainy) – grupa do 6 osób.

 

Termin i sposób składania ofert:

 

Ofertę wraz z kompletem załączników należy przesłać do dnia 17.03.2023r., do godz. 12:00 na adres e-mail: scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie_cenowe_manicura_03.03.2023

2. Oferta_kurs_manicure_03.03.2023

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji informuje, że w wyniku zapytania cenowego z dnia 6 lutego 2023 r. na realizację kursu prawa jazdy kategorii B z egzaminem zewnętrznym, w wymiarze 60 h  (30 h teorii i 30 h praktyki)  w formie indywidualnej lub grupowej dla grupy do 12 uczestników/uczestniczek (w większości obywatele Ukrainy z doświadczeniem kryzysu uchodźczego) wpłynęły 2 oferty:

1. ELKA SCHOOL S.C. Maja i Radosław Surała, 81-372 Gdynia, ul. Świętojańska 38/10, zdobyła 70 punktów

2. ABC Prawo Jazdy Piotr Pawłowski, 81-533 Gdynia, ul. Lidzka 30, zdobyła 94,80 punktów.

 

W wyniku oceny kryteriów:
kryterium : „cena brutto” za realizację kursu zawodowego dla 1 osoby– waga 70%,
kryterium : „przeprowadzenie zajęć teoretycznych w Sopocie” – waga 30%
została wybrana oferta firmy ABC Prawo Jazdy Piotr Pawłowski, która zdobyła 94,80 punktów.\

Ogłoszenie

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy (etap 2)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Profesjonalny kurs stylizacji brwi henną pudrową z geometrią brwi oraz laminacja brwi i rzęs potwierdzony zaświadczeniem MEN. Kurs w wymiarze co najmniej 18h w tym co najmniej 10h zajęć praktycznych w formie indywidualnej lub grupowej (uczestniczki z Polski i Ukrainy).

 

Termin i sposób składania ofert:

 

Ofertę wraz z kompletem załączników należy przesłać do dnia 10.03.2023r., do godz. 12:00 na adres e-mail: scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie_cenowe_kurs_brwi_23.02.2023

2. Oferta_kurs_brwi_23.02.2023

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy (etap 2)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Kurs prawa jazdy kategorii B z egzaminem zewnętrznym, w wymiarze 60 h  (30 h teorii i 30 h praktyki)  w formie indywidualnej lub grupowej dla grupy do 12 uczestników/uczestniczek (w większości obywatele Ukrainy z doświadczeniem kryzysu uchodźczego)

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę wraz z kompletem załączników, należy przesłać:

  • do dnia 20.02.2023r, do godz. 12:00 na adres e-mail: scop@sopot.pl
  • lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot.
  1. Oferty składane na adres e-mail należy w tytule oznaczyć: Oferta na kurs zawodowy „Sopot -Aktywni Mieszkańcy (etap 2)”
  2. Oferty składane w siedzibie Zamawiającego należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej: Oferta na kurs zawodowy „Sopot – Aktywni Mieszkańcy (etap 2)”

Dokumenty do pobrania:

zapytanie_cenowe_prawo_jazdy_06.02.2023 oferta_z_załącznikami_prawo_jazdy_06.02.2023

oferta_z_załącznikami_prawo_jazdy_06.02.2023

Sopot, 15.07.2022 r.

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji informuje, że na zapytanie cenowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego:  kurs podstawy rachunkowości dla 2 osób, minimum 60 h do 100 h szkolenia w ramach projektu „Sopot – Aktywni Mieszkańcy (etap 2)” wpłynęły w terminie 2 oferty, które w dniu 15 lipca 2022r. zostały poddane ocenie:

  1. T.C.S. TRÓJMIEJSKIE CENTRUM SZKOLEŃ Włodzimierz Radwaniecki adres: ul. Krzywoustego 31/2 , 80-360 Gdańsk; koszt całkowity: 6796 zł, 3198zł (1 osoba) – Ocena: cena 61,39 punktów , doświadczenie 20 punktów, razem 81,39 punktów.
  1. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, ul. Armii Krajowej 116/11, 81-824 Sopot; koszt całkowity: 5610 zł, 2805zł (1 osoba)Ocena: cena 70 punktów , doświadczenie 30 punktów, razem 100 punktów.

W wyniku postępowania, w którym o wyborze decydowała cena brutto za realizację kursu zawodowego dla 1 osoby (70 punktów) oraz doświadczenie w prowadzeniu kursów dla obcokrajowców (30 punktów) wybrano najkorzystniejszą ofertę tj. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku, ul. Armii Krajowej 116/11, 81-824 Sopot.

Ogłoszenie

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego które będzie oferowane uczestnikom/uczestniczkom projektu „Sopot Aktywni Mieszkańcy (etap 2)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników. Szkolenie będzie dotyczyć następującego zakresu:

Kurs zawodowy podstawy rachunkowości dla 2 osób minimum 60h do 100h szkolenia.

Termin i sposób składania ofert:

Ofertę wraz z kompletem załączników należy przesłać do dnia 11.07.2022r., do godz. 12:00 na adres e-mail:  scop@sopot.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:  Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, ul. Marynarzy 4, pokój 3, 81-835 Sopot. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie_cenowe_kurs_podstawy_rachunkowości_29.06.2022

Oferta_z_załącznikami_kurs_podstawy_rachunkowości_29.06.2022

 

Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji informuje, że na zapytanie cenowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego:  kurs dla 5 osób z niepełnosprawnościami z obsługi klienta hotelowego oraz kasy fiskalnej, minimum 60h szkolenia w ramach projektu „Sopot – Aktywni Mieszkańcy (etap 2)” wpłynęły w terminie 4 oferty, które w dniu 9 września 2021r. zostały poddane ocenie:

  1. Strefa Rozwoju Danuta Rynkiewicz, ul. Emilii Plater 1a/53, 05-500 Piaseczno; koszt całkowity: 11500 zł – ocena 67,56%
  2. Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o., ul. Straganiarska 20/22, 80-837 Gdańsk; koszt całkowity: 9000 zł – ocena 86,33%
  3. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, ul. Armii Krajowej 116/11, 81-824 Sopot; koszt całkowity: 7770 zł – ocena 100%
  4. EDUK@TOR Kursy i szkolenia, ul. Łyskowskiego 71, 86-300 Grudziądz; koszt całkowity: 21550 zł – ocena 36,05%

W wyniku postępowania, w którym o wyborze decydowała cena brutto za realizację kursu zawodowego dla 1 osoby wybrano najkorzystniejszą ofertę tj. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku, ul. Armii Krajowej 116/11, 81-824 Sopot.