Informujemy, że rekrutacja trzeciej i ostatniej grupy osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodziców/opiekunów do projektu „Centrum STER – aktywizacja zawodowo-społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie” została przedłużona do 14 listopada 2014r. Udział w projekcie daje szansę osobom z niepełnosprawnością intelektualną na zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez odbycie płatnego stażu przy wsparciu trenera pracy! Tym serdeczniej zapraszamy do uczestnictwa! Formularze zgłoszeniowe dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej w zakładce: ZAOKRĘTOWANIE ZAŁOGI – REKRUTACJA.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjno-doradcze w ramach projektu „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach” realizowanego przez PFRON.

 

Spotkanie odbędzie się 30 października 2014 r. w Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – Sopot, ul. Marynarzy 4, w godzinach 13.00 – 14.30.

 

Spotkanie adresowane jest do odbiorców zainteresowanych problematyką dostępności środowiska pracy dla osób niepełnosprawnych i ma na celu podniesienie ich wiedzy z zakresu projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli pracodawców, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz osoby niepełnosprawne – w spotkaniu będzie mogło wziąć udział maksymalnie 20 osób.

 

Udział jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń, których prosimy dokonywać telefonicznie: 513-743-810, lub mailowo: scop@sopot.pl

Serdecznie zapraszamy osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziców/opiekunów do uczestnictwa w projekcie „Centrum STER – aktywizacja zawodowo-społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie”. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej w zakładce: ZAOKRĘTOWANIE ZAŁOGI – REKRUTACJA. Rekrutacja trwa do 31.10 2014r.

W dniu dzisiejszym (25.09.2014r.) w ramach projektu Centrum STER – aktywizacja zawodowo – społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie odbyła się wizyta studyjna do toruńskiej Fundacji „Arkadia”, prowadzącej Warsztat Terapii Zajęciowej.

Mieliśmy okazję posłuchać o działaniu WTZ oraz o modelu zatrudnienia wspieranego praktykowanego przez Fundację.

Po wizycie zjedliśmy wspólnie obiad, a także znaleźliśmy czas na krótki spacer po Toruniu. PIERNIKI KUPIONE !

Galeria zdjęć

Serdecznie zapraszamy osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziców/opiekunów do uczestnictwa w projekcie „Centrum STER – aktywizacja zawodowo-społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie”. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej w zakładce: ZAOKRĘTOWANIE ZAŁOGI – REKRUTACJA. Rekrutacja trwa do 30 kwietnia 2014r.

W dniu 14.03.2014 r. Trójmiejskie Partnerstwo Zatrudnienia Wspomaganego, w składzie: przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gdańsku i Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji  wzięli udział w wizycie studyjnej zorganizowanej prze Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku, w ramach której odwiedzili Spółdzielnię socjalną „Partner” w Stegnie, Warsztaty Terapii Zajęciowej  Stowarzyszenia „Dar” w Jantarze i hostel  „Riverside” w Gdańsku.
Gospodarzem wizyty w spółdzielni socjalnej i Stowarzyszeniu „Dar” był ich prezes
Pan Ryszard Fidut. W Stegnie zapoznaliśmy się z pracą pralni, a także dowiedzieliśmy się
o innych działaniach spółdzielni tj. usługi opiekuńcze i koszenie trawników. Pan prezes podzielił się swoimi doświadczeniami z tworzenia i prowadzenia działalności spółdzielni,
a także z trudnościami na jakie napotykał, zarówno w sferze finansowej jak i kadrowej.

wizyta_stegna1

Prezes Fidut przedstawia działanie maszyn i zasady pracy w pralni

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Jantarze zapoznaliśmy się z działalnością placówki, poznaliśmy uczestników i pracowników. Mogliśmy podziwiać wyroby stolarskie i rękodzieło. Wizyty zakończyliśmy w hotelu „Riverside” na gdańskiej starówce, gdzie mogliśmy zapoznać się z funkcjonowaniem takiego miejsca, aby skonfrontować pomysły z rzeczywistością, ponieważ zarówno w Gdyni i Gdańsku są plany by utworzyć spółdzielnię socjalną prowadzącą hostel.

wizyta_stegna2

Spotkanie przy kawie w gdańskim hostelu Riverside.

W ramach Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie Centrum STER Zawodowy / Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji zaprasza na spotkanie połączone z panelem dyskusyjnym:
„Praktyczne aspekty aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z zaburzeniami psychicznymi na otwartym rynku pracy.”

Miejsce: ul. Marynarzy 4; Sopot
Czas: 15 października 2013r.; godz. 16:00-18:00
Kontakt: 513 743 810; 58 341 83 52

Do zobaczenia!

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji serdecznie zaprasza do zapoznania się z projektem „Centrum STER – aktywizacja zawodowo-społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie”.

Projekt stanowi kontynuację inicjatywy realizowanej w 2011 r. – „Trójmiejski STER Zawodowy – staże wspierane osób niepełnosprawnych intelektualnie”.

Tym razem nasze działania dedykujemy 24 Mieszkańcom Trójmiasta – osobom z niepełnosprawnością intelektualną (w wieku 15-64 lat, bez względu na orzeczony stopień), które chcą pracować, a także ich rodzicom/opiekunom, którzy chcą uzyskać obiektywną wiedzę i wsparcie o możliwościach zawodowych swych dorosłych dzieci/podopiecznych.

Zindywidualizowana oferta wsparcia gwarantuje kompleksowość procesu, zmierzającego do ograniczenia poziomu wykluczenia kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy. Naszym celem jest zwiększenie ich aktywności zawodowo-społecznej. Dążymy także do zwiększenie umiejętności wspierania osób niepełnosprawnych wśród ich rodziców/prawnych opiekunów.

Rekrutacja I grupy uczestników do projektu (8 osób niepełnosprawnych intelektualnie/8 rodziców/opiekunów prawnych) trwa do 31 października 2013 r.

W najbliższym czasie planujemy zorganizować cykl spotkań informacyjno-rekrutacyjnych – jeśli są Państwo zainteresowani abyśmy Was odwiedzili – zapraszamy do kontaktu.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo już niebawem na stronie internetowej projektu: www.sopocki-ster-zawodowy.pl, a także uzyskacie w biurze projektu mieszczącym się w:

Stowarzyszeniu Na Drodze Ekspresji
ul. Marynarzy 4, 81-835 Sopot, tel/fax. 58 341 83 52, kom. 513 743 810, e-mail: scop@sopot.pl

godziny otwarcia:

Poniedziałek: 9.00 – 15.00
Wtorek: 7.30 – 19.00
Środa: 9.00 – 19.00
Czwartek, piątek: 7.30 – 15.00

Zachęcamy i zapraszamy do współpracy!